เกี่ยวกับเรา

KDS INTERTECH GROUP

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เคดีเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดของการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่รองรับแนวทางการประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางนี้ได้ถูกยอมรับและปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

เราสรรหาผลิตภัณฑ์ทั้งจากในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศที่เป็นนวตกรรมใหม่ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำไปใช้งานได้ง่ายและมีราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ทั้งในกลุ่มครัวเรือน ธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนเกษตรกรรม

เราเริ่มต้นด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป 2 ชนิด

สารเคลือบ Power Smart Coat มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulator)ถูกออกแบบในระดับนาโนเทคโนโลยีที่มุ่งหวังในการทดแทนฉนวน แบบแผ่นหนาแบบดั่งเดิมประเภท Polystyrene และ Mineral Wool ด้วยคุณสมบัติใช้งานง่าย ป้องกันการเกิดสนิม มีอายุการใช้งานยาวนาน ผลิตจากสารทีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน มีทั้งแบบที่ใช้กับอาคาร บ้านเรือน และใช้ในอุตสาหกรรม

อุปกรณ์กำจัดสารประกอบคาร์บอเนต(ตะกรัน)ในน้ำ IPS เป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่ใช้กลไก ร่วมกับเคมีไฟฟ้าและหลักไฟฟ้าสถิต เพียงต่อเข้ากับท่อทางเดินน้ำอุปกรณ์นี้ก็ทำงานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุโดยไม่พึ่งพาสารเคมี มีแบบให้เลือกใช้ทั้งสำหรับระบบน้ำในครัวเรือน ในโรงงานอุตสาหกรรมและในการเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ยืนยันความม่งมั่นของเราที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ผู้บริโภคตามแนวคิดแรกเริ่มในการก่อตั้งบริษัท

นโยบาย/พันธกิจ

บริษัท เคดีเอส อินเตอร์เทค กรุ๊ป จำกัด มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ส่งมอบตรงเวลา รวมทั้งการบริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นนวตกรรมใหม่ๆที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับการใช้งานทั้งในครัวเรือน การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การคมนาคมและการขนส่ง

นโยบายคุณภาพ

  • ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
  • ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุภาพ จริงใจ ทั้งก่อนและหลังการขาย
  • ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าด้วยคุณภาพตามที่กำหนดและตรงต่อเวลา
  • ฝึกอบรมพนักงานอย่างเหมาะสม ในด้านผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการต่างๆ การบริการลูกค้า
  • จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทั้งในด้านขนาดของพื้นที่ บรรยากาศในการทำงาน ความเป็นระเบียบ ความสะอาด และความปลอดภัย

วิสัยทัศน์

  • มุ่งมั่นในการสรรหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวตกรรมใหม่ที่ให้ความสะดวก สบาย ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีให้แกผู้บริโภค โดยยึดหลักการของความประหยัด โดยยึดหลักการของความประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญแก่องค์กรและสังคม
  • ใช้เทคโนโลยีบริหารการจัดการและการจัดส่ง รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว เที่ยงตรง ประหยัด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า


12 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1223 ครั้ง